อัปเดต ราคาน้ำมันวันนี้ 31/12/66

อัปเดต ราคาน้ำมันวันนี้ 31/12/66

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ 31 ธันวาคม 2566 ราคาน้ำมันเบนซิน ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ราคาน้ำมันดีเซล จากปั๊มน้ำมัน ปตท. , บางจาก , เชลล์ และ PT มีดังนี้

ปั๊ม ปตท.

ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.29 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.14 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 33.48 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.25 บาท/ลิตร

เบนซิน ราคา 43.14 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 41.54 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.64 บาท/ลิตร

ปั๊ม บางจาก

ดีเซลพรีเมียม ราคา 43.64 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ไฮพรีเมียม 97 ราคา 47.24 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.29 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.14 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 33.48 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.25 บาท/ลิตร

ปั๊ม เชลล์

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.44 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 33.78 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.55 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 48.24 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 30.24 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 45.94 บาท/ลิตร

ปั๊ม PT

ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.25 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 33.48 บาท/ลิตร

เบนซิน ราคา 43.64 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.14 บาท/ลิตร

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ