ธ.ก.ส. ให้กู้ 20,000 ปิดหนี้นอกระบบ (เช็กรายละเอียดเพิ่มเติม)

ธ.ก.ส. ให้กู้ 20,000 ปิดหนี้นอกระบบ (เช็กรายละเอียดเพิ่มเติม)

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา เพจเฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้ดพสต์ข้อความระบุว่า ธ.ก.ส. ช่วยเกษตรกรหรือบุคคลในครัวเรือน ที่ลงทะเบียนในโครงการไกล่เกลี่ยแก้หนี้นอกระบบของรัฐบาล ให้สินเชื่อเงินกู้รายละไม่เกิน 20,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน ปลอดชำระต้นเงิน 6 เดือนแรก หรือตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ชำระคืนไม่เกิน 3 ปี เริ่มจ่ายสินเชื่อวันนี้ถึง 30 กันยายน 2567 หรือเต็มวงเงิน

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้นอกระบบ ตามแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้ ทั้งระบบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้นอกระบบของรัฐบาล โดยคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้นอกระบบ ต้องเป็นเกษตรกรหรือบุคคลในครัวเรือนเกษตรกรที่ลงทะเบียนในโครงการไกล่เกลี่ยแก้หนี้นอกระบบของรัฐบาล รายละไม่เกิน 20,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน (Flat Rate) ปลอดชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 งวดแรก (ชำระดอกเบี้ยปกติ) หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ระยะเวลาชำระคืนเงินงวดสูงสุดไม่เกิน 3 ปี เริ่มจ่ายสินเชื่อตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 กันยายน 2567 หรือเต็มวงเงิน 7,500 ล้านบาท

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบมาอย่างต่อเนื่องผ่านสินเชื่อเพื่อชำระหนี้สินนอกระบบ รายละไม่เกิน 200,000 บาท กรณีเพื่อสงวนที่ดิน รายละไม่เกิน 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ยตามชั้นลูกค้า ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 12 ปี และสินเชื่อกองทุนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ซึ่ง ธ.ก.ส. ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วงเงินกู้รายละไม่เกิน 2.5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี กรณีชำระหนี้ตามกำหนด ดอกเบี้ยลดลงเหลือร้อยละ 4 - 2 ต่อปี ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 20 ปี พร้อมเสริมองค์ความรู้และศักยภาพในการประกอบอาชีพ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและยืนได้อย่างมั่นคง และสงวนที่ดินไว้ไม่ให้ตกไปเป็นของผู้อื่น ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้เกษตรกรลูกค้าและบุคคลในครัวเรือนให้กลับเข้ามาอยู่ในระบบของ ธ.ก.ส. ไปแล้วกว่า 712,518 ราย เป็นเงินกว่า 60,355 ล้านบาท

เรียบเรียง สยามนิวส์

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ