กรมบัญชีกลาง เผยปฏิทินเงินเดือนทหาร 2567

กรมบัญชีกลาง เผยปฏิทินเงินเดือนทหาร 2567

กรมบัญชีกลาง เผยแพร่ปฏิทินเงินเดือนข้าราชการ 2567 หนึ่งในนั้นคือ ปฏิทินเงินเดือนทหาร 2567 สำหรับทหารกองประจำการมาให้ตรวจสอบ โดยมีตารางการโอนเงินเข้าบัญชีดังนี้

เดือนมกราคม 2567

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

เดือนกุมภาพันธ์ 2567

วันพุธที่ 7 มีนาคม 2567

เดือนมีนาคม 2567

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2567

เดือนเมษายน 2567

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2567

เดือนพฤษภาคม 2567

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2567

เดือนมิถุนายน 2567

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567

เดือนกรกฎาคม 2567

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2567

เดือนสิงหาคม 2567

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2567

เดือนกันยายน 2567

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2567

เดือนตุลาคม 2567

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2567

เดือนพฤศจิกายน 2567

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2567

เดือนธันวาคม 2567

วันอังคารที่ 8 มกราคม 2568

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ