ข่าวดี! กรมชลประทานเปิดจ้าง แรงงานรอบใหม่กว่า 10,000 คน

ข่าวดี! กรมชลประทานเปิดจ้าง แรงงานรอบใหม่กว่า 10,000 คน

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2566 ที่ผ่านมา กรมชลประทาน ได้มีการประกาศระบุว่า กรมฯ มีแผนการจ้างแรงงานเพิ่มเติมอีก 9,472 คน จากที่จ้างแรงงานชลประทานทั้งประเทศไปแล้วกว่า 100,000 คน โดยจะดำเนินการในระยะเวลาการจ้างอยู่ระหว่าง 8 เดือน (ต.ค. 2566 - พ.ค. 2567) วงเงินจ้างแรงงานอยู่ระหว่าง 5,154.70 บาท/คน/เดือน ขอเชิญชวนเกษตรกรและผู้สนใจในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการ หวังสร้างรายได้ทดแทน และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรและประชาชน

สำหรับ โครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ในปีงบประมาณ 2566 เพื่อปฏิบัติงานซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุงงานชลประทาน โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน แก้มลิง การจัดการคุณภาพน้ำ รวมทั้งโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ทดแทนจากการว่างเว้นการทำการเกษตร

เกณฑ์การจ้างแรงงานจะพิจารณากลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม ได้แก่ เกษตรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรหรือเกษตรกรในพื้นที่ สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำของกรมชลประทานในพื้นที่ ประชาชนและผู้ใช้แรงงานทั่วไป และหากแรงงานในพื้นที่มีไม่เพียงพอให้พิจารณาจ้างเกษตรกรหรือแรงงานในพื้นที่ใกล้เคียง จากหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และลุ่มน้ำ ตามลำดับ

ซึ่งปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้มีการจ้างแรงงานทั่วประเทศไปแล้ว 804 คน หรือประมาณ 8.49% ของแผน โดยจังหวัดที่มีผลการจ้างแรงงานมากที่สุด 3 ลำดับ ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 121 คน จังหวัดสุพรรณบุรี 119 คน และจังหวัดสงขลา 66 คน

ทั้งนี้ กรมชลประทานยังคงเดินหน้ารับสมัครจ้างแรงงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยังมีตำแหน่งว่างก่อนครบตามเป้า จึงขอเชิญชวนให้พี่น้องเกษตรกร และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือทางสายด่วนกรมชลประทาน 1460

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ