ขนลุกคืน จันทร์ซ้อนจันทร์ ท้าวเวสสุวรรณ ลงกลางงานเทศมหาชาติ ให้เลขเด็ด 3 ตัว

ขนลุกคืน จันทร์ซ้อนจันทร์ ท้าวเวสสุวรรณ ลงกลางงานเทศมหาชาติ ให้เลขเด็ด 3 ตัว

จากกรณีเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา แม่ชีแก้ว มณีมหาปัญโญพร้อมคณะกรรมการวัดเขาถ้ำประทุน ม.12 วัดเขาถ้ำประทุน ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ได้จัดให้มีการเทศมหาชาติพระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ พันคาถา ในครั้งนี้

และสืบเนื่องเป็นวันลอยกระทง พร้อมกับเป็นวันจันทร์ซ้อนจันทร์ จึงอยากให้ประชาชนหันหน้าเข้าวัดฟังธรรรม พร้อมกับหาปัจจัยทุนทรัพย์ในการก่อสร้างพระอุโบสถรากไม้แห่งนี้ ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2558 ใช้งบประมาณกว่า 100 ล้านบาท ท่ามกลางเนื้อที่ของวัดกว่า 200 ไร่ ปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จ โดยยังขาดปัจจัยทุนทรัพย์อีกจำนวนมาก ในการมุงหลังโบสถ์มูลค่านับล้านบาท โดยสามารถจองได้ในราคาตารางเมตร 100 บาท

โดยมี พระรัชตพงษ์ รชตวโส วัดบ่อยายส้ม อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท, พระธนัตถ์สิษฐ์ ฉนทสุโภ วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี เป็นองค์แสดงธรรมเทศมหาชาติ ระหว่างที่ประกอบพิธี มีประชาชนที่มาร่วมฟังเทศน์ ได้เกิดอาการองค์ท้างเวสสุวรรณลงโดยมี พระรัชตพงษ์ รชตวโส วัดบ่อยายส้ม อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท, พระธนัตถ์สิษฐ์ ฉนทสุโภ วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี เป็นองค์แสดงธรรมเทศมหาชาติ ระหว่างที่ประกอบพิธี มีประชาชนที่มาร่วมฟังเทศน์ ได้เกิดอาการองค์ท้างเวสสุวรรณลง

ทำให้ผู้ที่มาร่วมงานต่างเข้าไปช่วย พร้อมกับสอบถามทราบว่า เป็นของท้าวเวสสุวรรณ ซึ่งอยู่เฝ้าหน้าโบสถ์ไม้ตะเคียน หลังจากนั้นชาวบ้านได้ให้ท้าวเวสสุวรรณนั้น ล้วงให้เพื่อขอเลข ได้เลข 233 ซึ่งมีชาวบ้านที่มาร่วมงาน กล่าวว่า ตนมาฟังเทศน์มหาชาติทุกปี และปีที่แล้วองค์ท้าวเวสสุวรรณมาลงแบบนี้ ต่างให้เลขมา ก็มีชาวบ้านที่มาร่วมงานต่างถูกหวยไปตามกัน ปีนี้ก็เช่นกันตนต้องซื้อเหมือนอย่างทุกปี

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ