ธรรมนัส มอบนโยบาย ชูแหล่งน้ำประกันราคาข้าว

ธรรมนัส มอบนโยบาย ชูแหล่งน้ำประกันราคาข้าว

วันที่ 4 พ.ย 66 เวลา 14.00 น.รอ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมต.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพบปะชาวบ้านและมอบนโยบายให้กับส่วนราชการในจังหวัดพะเยา ที่อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยาต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา โดย ชูเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำและกว๊านพะเยา ตลอดจนราคาข้าวและพืชผลทางการเกษตร มีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมรับฟังนโยบายและข้อเสนอ เพื่อจะได้ดำเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ในพื้นที่ในโอกาสต่อไป

รอ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าได้มาเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานราชการ ในอาคารสโมสรเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อหาแนวทาง พัฒนา พื้นที่ในจังหวัดพะเยา ซึ่งในเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ กับพี่น้อง เกษตรกร จังหวัดพะเยา ในเรื่องแหล่งน้ำ และ ราคาข้าว สำหรับ พี่น้องชาวนาที่ถามถึง มาตรการในการช่วยเหลือชาวนา สำหรับรัฐบาลมีนโยบายยังไง ให้การ ช่วยเหลือ ชาวนา ซึ่งในการประชุม กรรมการนโยบายข้าว ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ในวาระการประชุม จะมีการแทรกแซงราคาข้าวในการชลอขายข้าว คือ การให้พี่น้องชาวนาเก็บข้าวไว้ในยุ้งตัวเอง รัฐบาลจะดูแลตันละ 1,500 บาท และมอบนโยบายให้ สหกรณ์ซึ่งสหกรณ์จะรับซื้อข้าว ในราคาที่สูงกว่า ตันละ 200 -500 บาท โดยสหกรณ์จะมีค่ารักษาข้าวให้กับพี่น้องชาวนาโดยสหกรณ์จะได้รับ เงินสนับสนุนจากรัฐบาลตันละ 1,000 บาท อีก 500 บาทคืนสู่พี่น้องเกษตรกร ซึ่งหลังจากที่สหกรณ์ทำให้คุณภาพของข้าว มีราคาที่ดีขึ้น ขายได้กำไรมากก็จะคืนให้กับพี่น้องเกษตรกร ไม่น้อยกว่าตันละ 200 -500 บาท ซึ่งพี่น้องเกษตรกรจะได้เฉลี่ยตันละ 1,000 บาท ในส่วน ค่าเก็บเกี่ยวที่พี่น้องชาวนาถามหาอยู่ตลอดซึ่งมันไม่มี แต่จะเป็นค่า บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพข้าว ไร่ละ 1,000 บาทซึ่งจะนำเข้าในวาระการประชุมคาดว่า คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติในเดือนธันวาคม หลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะดำเนินการจ่ายให้เกษตรกรภายในปีใหม่อย่างแน่นอน

ปัณณวิชญ์ อยู่ดี ผู้สื่อข่าวสยามนิวส์ จังหวัดพะเยา

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ