เช็กเลย! 4 ธนาคารดัง แจ้งข่าวด่วน ปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว ในช่วงเดือน พ.ย. 2566

เช็กเลย! 4 ธนาคารดัง แจ้งข่าวด่วน ปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว ในช่วงเดือน พ.ย. 2566

1. ธนาคารไทยพาณิชย์ แจ้งข่าวถึงคุณลูกค้าผู้ใช้บริการ SCB EASY โดยจะมีการปรับปรุงระบบ SCB EASY App ดังนั้นธนาคารจึงมีความจำเป็นต้องปิดบริการชั่วคราว โดยมีรายละเอียดช่วงเวลาดังต่อไปนี้

- วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 เวลา 00:00 - 04:30 น. ลูกค้าไม่สามารถเข้า SCB Easy Application ได้ ทั้งนี้ลูกค้าสามารถใช้บริการ SCB EASY App ได้หลังจากเวลาช่วงดังกล่าวได้ตามปกติ

2. ธนาคารออมสิน แจ้งข่าวด่วนเช่นกัน โดยแจ้งปิดปรับปรุงแอปพลิเคชัน MyMo เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ลูกค้าไม่สามารถใช้ช่องทางและบริการได้ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 02.00 น.

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถโอนเงินจากธนาคารอื่นมายังบัญชีธนาคารออมสินได้ตามปกติ โดยกำหนดปิดให้บริการในช่วงเวลาที่มีการทำธุรกรรมน้อยที่สุด และคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ

นอกจากนั้นแล้ว ในวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2566 ธนาคารออมสินแจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น โดยจะทำการพัฒนาระบบในช่วงเวลา เวลา 23.00 - 08.00 น.

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ แจ้งปิดให้บริการ พร้อมเพย์ (PromptPay) ชั่วคราวเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 เวลา 23.00 น. ถึง วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 เวลา 02.30 น.

สำหรับช่องทาง/บริการ ที่ใช้งานไม่ได้ชั่วคราว Mobile Application GHB ALL GEN ทั้งนี้ การทำธุรกรรม ภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์ สามารถใช้งานได้ปกติ เครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (CDM/ATM, ADM) ทั้งนี้ การทำธุรกรรม ภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์ และการโอนเงินต่างธนาคารโดยระบุธนาคาร และเลขที่บัญชีปลายทาง (ORFT) สามารถใช้งานได้ปกติ

4. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา แจ้งปรับปรุงระบบชั่วคราว เครื่องรับจ่ายเงิน / รับฝากเงินอัตโนมัติ ในวันที่ 4 พ.ย. 66 เวลา 00.30 น. ถึง 06.00 น. และวันที่ 5 พ.ย. 66 เวลา 00.30 น. ถึง 04.00 น. สำหรับบริการที่ได้รับผลกระทบ และจะไม่สามารถใช้งานได้ มีดังนี้ เครื่องรับจ่ายเงิน / รับฝากเงินอัตโนมัติ (ATM/RATM)

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ