สั่งห้ามระบบโมบายแบงก์กิ้งของทุกธนาคารล่มเกิน 8 ชม./ปี หากเกินเจอปรับหนัก

สั่งห้ามระบบโมบายแบงก์กิ้งของทุกธนาคารล่มเกิน 8 ชม./ปี หากเกินเจอปรับหนัก

นายภิญโญ ตรีเพชราภรณ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยว่า ภายในเดือนนี้ การแก้ไขประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จะมีผลใช้บังคับ ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าว ได้ระบุถึงบทลงโทษกรณี ระบบโมบายแบงก์กิ้งของธนาคารจะขัดข้อง หรือล่มได้ไม่เกิน 8 ชั่วโมงภายใน 1 ปี หากเกินกว่า 8 ครั้งมีบทลงโทษกำหนดไว้ชัดเจน ตั้งแต่ตักเตือน จนถึงโทษสูงสุดปรับ 500,000 บาทต่อครั้ง และหากไม่ดำเนินการแก้ไขจะปรับเพิ่มวันละ 5,000 บาท

ขณะนี้ปัญหาระบบล่มลดลงมากแล้ว เชื่อว่าหลังมีการปรับปรุงประกาศการกำกับความเสี่ยงด้านไอที จะช่วยให้ธนาคารเร่งพัฒนาระบบและการขัดข้องของโมบายแบงก์กิ้งลดน้อยลงกว่าเดิม นายภิญโญกล่าว

สำหรับปัญหาระบบโมบายแบงก์กิ้งล่มในช่วง ไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ พบเกิดขึ้น 4 ครั้ง ระยะเวลารวม 4 ชั่วโมง ซึ่งน้อยกว่าไตรมาส 2 ที่ขัดข้อง 6 ครั้ง ระยะเวลานานถึง 11 ชั่วโมง โดยธนาคารที่ยังมีปัญหาระบบโมยายบิ้งล่ม ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ 2 ครั้ง นาน 1 ชั่วโมง ธนาคารทหารไทยธนชาต 1 ครั้ง นาน 1 ชั่วโมง และธนาคารกรุงเทพ 1 ครั้งนานน้อยกว่า 1 ชั่วโมง

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ