เจ้าคุณพระสินีนาฏ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

เจ้าคุณพระสินีนาฏ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

เนื่องจากวันที่ 26 มกราคม 2566 เป็นวันคล้ายวันเกิด เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี  ณ ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ปัจจุบัน เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี มีอายุ 37 ปี

เจ้าคุณพระสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 41 จนจบการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2551

เรียบเรียง สยามนิวส์

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ