พระราชินี เสด็จฯทอดพระเนตรการแสดง ในงาน 90 พรรษา สมเด็จพระพันปีหลวง

พระราชินี เสด็จฯทอดพระเนตรการแสดง ในงาน 90 พรรษา สมเด็จพระพันปีหลวง

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 17.08 น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธาน และทอดพระเนตรการแสดงในงาน 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปวงผู้รู้คุณแผ่นดิน น้อมดวงจินต์ถวายพระพร ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซน คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน รองศาสตราจารย์ วีณา เชิดบุญชาติ ประธานจัดงานชมรมผู้รู้คุณแผ่นดินและคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย และสมทบทุนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

จากนั้น กราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึก เสร็จแล้ว กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปวงผู้รู้คุณแผ่นดิน น้อมดวงจินต์ถวายพระพร

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ