ทูลกระหม่อมฯ ทรงเต้นเพลง เเอวลั่นปั๊ด

ทูลกระหม่อมฯ ทรงเต้นเพลง เเอวลั่นปั๊ด

ยังความปลาบปลื้มแก่ผู้มาร่วมงาน TO BE NUMBER ONE IDOL 8 เป็นล้นพ้น ภายหลังได้เฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่เสด็จมาในงาน

โอกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงขับร้องและทรงเต้นเพลง เอวลั่นปั๊ด

ภาพดังกล่าว

ชมคลิป

ขอบคุณคลิปจาก ampholkhammin

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ