คนละครึ่ง เฟส 4 ยืนยันตัวตนได้เลย เช็กด่วน

คนละครึ่ง เฟส 4 ยืนยันตัวตนได้เลย เช็กด่วน

นายพรชัย ฐีระเวช โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า รัฐบาลจะเริ่มดำเนินโครงการ คนละครึ่ง เฟส 4 ตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้ เป็นต้นไป ระหว่างนี้อยู่ระหว่างรวบรวม และปรับปรุงข้อมูล โดยจะแจ้งให้ทราบถึงวงเงินสนับสนุนเมื่อทุกอย่างพร้อมดำเนินการ เบื้องต้นผู้ที่ได้สิทธิในโครงการ คนละครึ่ง เฟส 3 จำนวน 27,980,000 คน ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ โดยจะได้รับข้อความให้เข้ายืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง มีเพียงผู้ยัง "ไม่เคย" ได้รับสิทธิเท่านั้น ที่ต้องเข้าลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

ส่วนผู้ใช้สิทธิโครงการ คนละครึ่ง เฟส 3 ที่เพิ่งสิ้นสุดโครงการไปเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สามารถไปใช้โครงการสิทธิ ช้อปดีมีคืน ที่เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ ขณะที่ผู้ที่ใช้สิทธิ์ ช้อปดีมีคืน ก็สามารถใช้สิทธิมาตรการ คนละครึ่ง เฟส 4 ที่จะเริ่มในวันที่ 1 มีนาคม 2565 ได้เช่นกัน เนื่องจากช่วงเวลาไม่ทับซ้อนกัน

ซึ่งมาตรการ ช้อปดีมีคืน ผู้ใช้สิทธิ ต้องเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้า และค่าบริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หนังสือ e-Book และสินค้า OTOP ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี 2565 ซึ่งจะยื่นแบบและชำระภาษีช่วงต้นปีหน้า

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ