ศูนย์จีโนมฯ พบเดลตาสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นในไทยแล้ว จังหวัดนี้ ให้ระวังด่วน

ศูนย์จีโนมฯ พบเดลตาสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นในไทยแล้ว จังหวัดนี้ ให้ระวังด่วน

่เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มีรายงานผลการสุ่มถอดรหัสพันธุกรรม ทั้งจีโนม (SARS-CoV-2 whole genome sequencing 30,000 bp)

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564 จากตัวอย่างที่ส่งมาทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการประสานงานกันระหว่างศูนย์จีโนมทางการแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี และกลุ่มพันธมิตร COVID-19 Network Investigations (CONI) พบเดลตาสายพันธุ์ย่อยปรากฏขึ้นแล้วในไทย แต่ต้องเฝ้าระวังว่าสายพันธุ์ย่อยของเดลตา จะส่งผลกระทบต่อการร ะ บ า ด การป้องกันด้วยวัคซีน หรือการรักษาด้วยยาต้านไวรัสหรือไม่ ยังต้องเฝ้าติดตาม

โดยพบ ่

B.1.1.7 (อัลฟา) 11% ่

B.1.351 (เบตา) 14% ่

B.1.617.2 (เดลตา) 71%

และ

AY.4 หรือ B.1.617.2.4 (สายพันธุ์ย่อยของเดลตา) 3% พบในเขตปทุมธานี

AY.6 หรือ B.1.617.2.6 (สายพันธุ์ย่อยของเดลตา)1% พบในประเทศไทย

AY.10 หรือ B.1.617.2.10 (สายพันธุ์ย่อยของเดลตา) 1% พบในเขต กทม.

AY.12 หรือ B.1.617.2.15 (สายพันธุ์ย่อยของเดลตา)1% พบในเขต กทม.

cv-19 สายพั น ธุ์เดลตานอกจากจะมีสายพันธุ์หลักเป็น B.1.617.2 แล้วยังกระจายตัวแตกเป็นสายพันธุ์ย่อยอีกถึง 27 สายพันธุ์และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คือ B.1.617.2.1- B.1.617.2.22 หรือเรียกให้สั้นว่า AY.1-AY.22 https://www.facebook.com/CMGrama/posts/4229932240447857

สำหรับเดลตาสายพันธุ์ DeltaPlus หรือสายพันธุ์ เนปาล ที่เคยเป็นข่าว ปรากฏว่ามีการกระจายตัวติดต่อลดลง

ปัจจุบันจัดอยู่ในกลุ่มสายพันธุ์ย่อย AY.1 และ AY.2 โดยมีลักษณะเด่นที่ต่างไปจาก B.1.617.2

สายพันธุ์หลักคือมีการเปลี่ยนแปลงของกรดอะมิโนที่ตำแหน่ง 417 จาก K เป็น N (K417N) เช่นเดียวกับสายพันธุ์เบตา

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ