เช็กคุณสมบัติด่วน แพทย์จุฬาฯ ทดลองวัคซีน ChulaCov19

เช็กคุณสมบัติด่วน แพทย์จุฬาฯ ทดลองวัคซีน ChulaCov19

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศเปิดรับสมัครอาสาสมัครสุขภาพดีเพิ่มเติมด่วนที่สุด

สำหรับโครงการ ChulaCov19 (จุ-ฬา-คอฟ-ไนน์-ทีน) vaccine ระยะที่ 1 โดยจะทดสอบการฉีดวัคซีนให้กับอาสาสมัครผู้ผ่านการคัดกรองที่มีสุขภาพดีระยะที่ 1 และต่อเนื่องในระยะที่ 2 เพื่อดูการตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อวัคซีน ChulaCov19

ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล ทีมนักวิจัย ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

-อายุ 56-75 ปี

-ไม่มีโ ร ค ประจำตัว

-ไม่เคยติดเชื้ อ cv-19

-ไม่เคยได้รับ วั ค ซี น cv-19

ผู้ที่สนใจโปรดกรอกข้อมูลเพื่อคัดกรองเบื้องต้นตาม link http://crc.md.chula.ac.th/redcap/surveys/?s=78T7E7T3DR

ผู้ที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่โครงการเพื่อคัดกรองการเข้าร่วมโครงการ ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร 3 - 10 สิงหาคม 2564  เริ่มฉีดวัคซีนปลายเดือนสิงหาคม 2564 

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ทุกท่าน เรื่องจากเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับทางโทรศัพท์เท่านั้น 

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ