ประมวลภาพ ในหลวง-พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา

ประมวลภาพ ในหลวง-พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ประมวลภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ทรงเจิมเทียนรุ่งในการพระราชกุศลมาฆบูชา วัดพระแก้ว

ประมวลภาพ ในหลวง-พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา

ประมวลภาพ ในหลวง-พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา

ประมวลภาพ ในหลวง-พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา

ประมวลภาพ ในหลวง-พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา

ประมวลภาพ ในหลวง-พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา

ประมวลภาพ ในหลวง-พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา

ประมวลภาพ ในหลวง-พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา

ประมวลภาพ ในหลวง-พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา

ประมวลภาพ ในหลวง-พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา

ประมวลภาพ ในหลวง-พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา

ประมวลภาพ ในหลวง-พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา

ประมวลภาพ ในหลวง-พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา

ประมวลภาพ ในหลวง-พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ