คลังตอบแล้ว คนที่เคยได้เราไม่ทิ้งกันครั้งที่แล้ว รอบนี้ได้สิทธิ์รับ3,500 ไหม ชัดเจน

คลังตอบแล้ว คนที่เคยได้เราไม่ทิ้งกันครั้งที่แล้ว รอบนี้ได้สิทธิ์รับ3,500 ไหม ชัดเจน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมถึงมาตรการต่างๆที่รัฐบาลจะออกมาเยียวยาประชาชนในครั้งนี้ว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบในหลักการโครงการแจกเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่รอบใหม่ โดยใช้ชื่อว่า เราชนะ โดยวงเงินที่เหมาะสมอยู่ที่ประมาณ 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน

ซึ่งจะนำเสนอรายละเอียดให้ ครม.อนุมัติในสัปดาห์หน้า โดยประชาชนที่ผ่านเกณฑ์ในเรื่องของการใช้สิทธิเยียวยาหรือบรรเทาความเดือดร้อนนั้น สามารถใช้เงินอย่างเร็วภายในสิ้นเดือน ม.ค.นี้หรือต้นเดือน ก.พ.เป็นอย่างช้า โดยมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนนี้จะครอบคลุมทุกกลุ่ม และต้องลงทะเบียนผ่านโครงการเราชนะ ซึ่งจะแจ้งวันลงทะเบียนให้ชัดเจนอีกครั้งเมื่อ ครม.อนุมัติในสัปดาห์หน้า โดยหลักเกณฑ์เบื้องต้นจะคัดกรองผู้ที่ไม่ควรได้รับสิทธิเงิน 3,500 บาทต่อเดือนนี้ก่อน เช่น เจ้าหน้าที่รัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม และผู้มีรายได้สูง โดยจะพิจารณาจากเงินฝากในบัญชีธนาคาร เป็นต้น ส่วนผู้ที่เคยได้รับเงินช่วยเหลืองวดที่แล้ว ทั้งอาชีพอิสระ เกษตรกร หากยังคงเดือดร้อนก็จะได้รับความช่วยเหลือ โดยจะต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน เราชนะ หรือเว็บไซต์ ซึ่งหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนอยู่ระหว่างการหารือ

สำหรับคุณสมบัติผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิในโครงการเราชนะเบื้องต้นมี 3 กลุ่ม ได้แก่

1.ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมกว่า 11 ล้านคน ยกเว้นมาตรา 39 และมาตรา 40

2.ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ราว 3 ล้านคน

3.ผู้มีรายได้สูง ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาคุณสมบัติ คาดว่าจะประเมินจากฐานเงินเดือนและบัญชีเงินฝาก

อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ชัดเจนจะถูกกำหนดออกมาอีกครั้ง หลังผ่านการอนุมัติจาก ครม. ในวันที่ 19 ม.ค.64

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ