ห้วยตึงเฒ่า ARMY LAND CHIANGMAI

ห้วยตึงเฒ่า ARMY LAND CHIANGMAI

ARMYLAND CHIANGMAI อ่างเก็บน้ำที่ไม่ธรรมดา ได้รับการพัฒนาจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่เขตทหาร ภายใต้การบริหารและดำเนินงานของ มณฑลทหารบกที่ 33 สถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ของชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ ตามนโยบายของกองทัพบกตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีคณะทำงาน เรียกว่า โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า

โดยมีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานกรรมการบริหารโครงการฯ ตั้งอยู่เลขที่ 283 ม.3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ บนเนื้อที่จำนวน 300 ไร่ ปัจจุบันเปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 ถึง 18.00 น โดยเก็บค่าบริการนักท่องเที่ยวที่เข้าชมเพียงคนละ 20 บาท. สำหรับเด็กและผู้สูงอายุ ไม่เก็บค่าบริการ

ประวัติความเป็นมา เมื่อปี 2523 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเยี่ยมศูนย์เกษตรกรรมทหารจังหวัดทหารบกเชียงใหม่ และได้ทรงทราบถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำที่ใช้ในการเกษตรจึงมีพระราชดำริให้สร้างอ่างเก็บน้ำขนาดความจุ 1.4 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และต่อมาได้ทรงทราบว่าในบริเวณที่สร้างอ่างเก็บน้ำนั้นมีราษฎรบุกรุกพื้นที่เข้ามาอาศัยและทำกินซึ่งเป็นพื้นที่ของราชการทหาร จึงได้มีพระราชดำริให้รวมราษฎรที่บุกรุกพื้นที่ดังกล่าวมาจัดตั้งเป็นหมู่บ้านตัวอย่าง โดยกองทัพภาคที่ 3 จึงได้จัดตั้งเป็น โครงการจัดหมู่บ้านตัวอย่างห้วยตึงเฒ่า

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2530 โดยให้มณฑลทหารบกที่ 33 เป็นหน่วยดำเนินการ ต่อมากองทัพบกได้มีนโยบายให้จัดการท่องเที่ยวในหน่วยทหารขึ้น มณฑลทหารบกที่ 33 จึงได้พัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งด้านเกษตรกรรม ทางด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งการพักผ่อนหย่อนใจ ในปี 2540 อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่าได้รับงบประมาณจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบ มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ ทำให้ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก

ปัจจุบันเปิดบริการให้แก่นักท่องเที่ยวโดยมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวหลายรูปแบบ อาทิ ทุ่งนาคิงคองและผองเพื่อน โครงการเลี้ยงแกะ โครงการกิจกรรมชีวิตทุ่งนาแบบวิถีไทย กิจกรรมจักรยานน้ำ กิจกรรมปล่อยปลา และซุ้มอาหาร ในพื้นที่รอบๆอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่าจำนวน 420 ซุ้ม รวมไปถึงกิจกรรมอีกมากมายที่กำลังได้รับการพัฒนาเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบบรรยากาศธรรมชาติ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานโครงการส่งเสริม อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่าตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053 -121 -119 ,กองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 33 โทรศัพท์ 053 -249- 345

ข่าวโดย อัมรินทร์ วะนะวิเชียร ผู้สื่อข่าว siamnews จังหวัดลำปาง

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ