เช็กเลย กลุ่มที่ได้รับเงินช่วยเหลือ วันที่ 29 พฤษภาคม แน่นอน

เช็กเลย กลุ่มที่ได้รับเงินช่วยเหลือ วันที่ 29 พฤษภาคม แน่นอน

เรียกได้ว่าในสถานะการในประเทศไทย ที่หลายคน หลายอาชีพต้องตกงานกันเป็นส่วนใหญ่ มีอีกหนึ่งกลุ่มที่น่าเป็นห่วง เช่น กลุ่ม ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ โดยนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เห็นชอบการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ในปัจจุบัน ให้กับคนดูแลตัวเองไม่ได้ ทุกคนที่มีบัตรประจำตัว เป็นเงิน 1,000 บาท เป็นการจ่ายครั้งเดียว ใช้เงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

โดยความคืบหน้าล่าสุด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ (พก.) ได้บูรณาการการทำงานร่วมกัน ทำให้การจ่ายเงินช่วยเหลือ ถึงมือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อย่างถูกต้อง และไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ ดำเนินการ ดังนี้

1) คนที่ช่วยตัวเองไม่ได้ ที่ได้รับเบี้ยอยู่แล้ว กรมบัญชีกลาง จะโอนเงิน 1,000 บาท เข้าบัญชี โดยตรง จำนวนกว่า 1,600,000 คน ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และสำหรับ ที่ไม่มีบัญชีธนาคาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล และ อบต.) จ่ายเป็นเงินสด ให้จำนวนกว่า 300,000 คน คาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

2) คนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ที่ไม่ได้รับเบี้ย กว่า 60,000 คนทั่วประเทศ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) จะโอนเงินเข้าบัญชี โดยตรง หรือจ่ายเป็นเงินสดให้ คาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ หากหลังจากวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือดังกล่าว สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน พิ การ

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ