ลูกจ้างนับวันรอได้ เงินช่วยเหลือประกันสังคม พบคนว่างงานยื่นขอรับสิทธิ์นับหมื่น

ลูกจ้างนับวันรอได้ เงินช่วยเหลือประกันสังคม พบคนว่างงานยื่นขอรับสิทธิ์นับหมื่น

วันที่ 21 พฤษภาคม 63 เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้อัปเดตความเคลื่อนไหวสรุปศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID ประจำวันที่ 20 พ.ค. 63 ที่ผ่านมาว่า มีผู้ประกันตนขอยื่นรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน จากผลกระทบ COVID พบว่า มีผู้ยื่นขอใช้สิทธิ์สะสม 1,208,999 ราย โดย ผู้ประกันตันยื่นขอใช้สิทธิ์รายใหม่ (ข้อมูลยื่นใหม่ ณ วันที่ 19 พ.ค.63) จำนวน 33,036 ราย ประกันสังคมวินิจฉัยสั่งจ่ายสะสม 1,063,068 ราย รวมเป็นเงิน 5,829.855 ล้านบาท

นอกจากนี้ ประกันสังคม ยังได้เปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ที่สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดให้บริการในวันราชการ เวลา 08.00 - 18.00 น. ณ สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่ ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ จ.นนทบุรี รวมถึงสำนักงานประกันสังคมที่แต่ละจังหวัด หรือโทร 1506

ติดต่อศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ฯ ขอให้เตรียมเอกสาร ดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชน

2. เอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) เช่น เอกสารรับรองการหยุดงานของนายจ้าง, หนังสือปฏิเสธการขอรับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคม

3. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร

4. ข้อมูลที่สอบถามเพิ่มเติม เช่น หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของนายจ้าง

คอมเม้นท์ประชาชนบางส่วน

ขอบคุณ สำนักงานประกันสังคม

เรียบเรียงโดย SiamNews

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ