เช็กสถานะเราไม่ทิ้งกัน คลังทยอยโอนเงิน 5000 ถึงมือแล้ว

เช็กสถานะเราไม่ทิ้งกัน คลังทยอยโอนเงิน 5000 ถึงมือแล้ว

จากกรณีรัฐบาลเปิดมาตรการช่วยเหลือลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ นอกระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบ จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ 5,000 บาทต่อเดือน โดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com โดยล่าสุดได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปแล้ว แต่ยังเปิดเว็บให้ตรวจสอบสถานะ, ยกเลิกการลงทะเบียน, เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน และยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้

ล่าสุด วันนี้ 18 พ.ค.63 เป็นวันแรกที่กระทรวงการคลังเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเราไม่ทิ้งกัน ผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในระหว่างวันที่ 18-29 พ.ค. 63

นอกจากนี้ประชาชนในต่างจังหวัดสามารถร้องเรียนการช่วยเหลือช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงมาตรการช่วยเหลือ 5,000 บาท ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย ทุกจังหวัด อีกช่องทางหนึ่งด้วย

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน สามารถตรวจสอบสถานะได้ง่ายๆ ว่าได้รับเงินมาตรการช่วยเหลือ 5,000 บาท หรือไม่ได้ทันที เพียงทำตาม 3 ขั้นตอนต่อไปนี้

1. เข้าไปที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

2. เลือกเมนู ตรวจสอบสถานะ แถบสีเทา

3. กรอกข้อมูลส่วนตัว ได้แก่

- หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

- หมายเลขโทรศัพท์

- วัน/เดือน/ปีเกิด

อย่างไรก็ตาม ผู้ได้รับสิทธิ์แต่ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อและนามสกุลที่ลงทะเบียนไว้ จำนวน 5.9 แสนราย ในวันที่วันอังคารที่ 19 พ.ค. 63 กระทรวงการคลังจะโอนเงินช่วยเหลือ ให้ ส่วนที่ยังคงเหลืออีก 4.3 แสนราย

แนะนำให้ดำเนินการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนโดยเร็ว ซึ่งจะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุด โดยไม่ต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมอีก กระทรวงการคลังจะมีการตรวจสอบ และโอนเงินให้ใหม่เป็นประจำทุกสัปดาห์

สำหรับกลุ่มที่ได้รับแจ้งเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 ว่าไม่ได้รับสิทธิ์ เนื่องจากมีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลหัวหน้าครัวเรือนเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรแล้วนั้น

ล่าสุด กระทรวงการคลังได้ตรวจสอบคัดกรองกับฐานข้อมูลชุดล่าสุดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินช่วยเหลือในวันพุธที่ 20 พ.ค.63

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ