ด่าน ศุลกากรมุกดาหาร ตรวจยึดอายัดสินค้าหลบเลี่ยงศุลกากร

ด่าน ศุลกากรมุกดาหาร ตรวจยึดอายัดสินค้าหลบเลี่ยงศุลกากร

วันที่ 10 เมษายน 2563 ผู้สื่อข่าว siamnews รายงานว่า ตามนโยบายกรมศุลกากรโดยนายกฤษฎา จีนะวิจารรณะ อธิบดีกรมศุลกากร นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ รษก.ทปษ.ด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี นายศิริชัย คุณาบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 และนายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นายด่านศุลกากร

ภาพจาก siamnews

มุกดาหาร ดำเนินการตามนโยบายเพื่อเข้มงวด การลักลอบหนีศุลกากร การสำแดงเท็จ การหลีกเลี่ยงอากร ข้อห้าม ข้อกำกัด ในการนำสินค้าเข้ามาอาณาจักรหรือส่งออกสินค้าไปนอกอาณาจักร ซึ่งสินค้าที่เกี่ยวกับ Cd 19 โดยเฉพาะสินคประเภทเครื่องวัดอุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์ และหน้ากากอนามัย

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและปราบปรามด่านศุลกากรมุกดาหาร ได้เข้าตรวจสอบลานคัดแยกสินค้าบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเอกชน ตั้งอยู่ริมถนนสายอ้อมเมืองมุกดหาร นครพนม ตำบลมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร

ผลการตรวจสอบพบสินค้าประเภท เครื่องวัดอุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์ ปรอทวัดไข้ เมืองกำเนิดต่างประเทศจีน จำนวน 1893 หีบห่อ แยกเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิ 2500 ชิ้น ปรอทวัดไข้ 800 ชิ้น และหน้ากากอนามัยเมืองกำเนิดประเทศเวียดนาม จำนวน 12500 ชิ้น

เจ้าหน้าที่จึงสงสัยว่า เป็นสินค้าที่ไม่ผ่านศุลกากรโดยถูกต้องเป็นของต้องห้าม ต้องกำกัด ในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ของดังกล่าวจึงอาจเป็นความผิด มาตรา 242 243 244 246 ประมาตรา 166 167 และ 252 แห่ง พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2560 เจ้าหน้าที่จึงได้ยึดอายัด ของทั้งหมดส่งด่านศุลกากรมุกดาหาร เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ข่าวโดย บุญสง่า กลางประพันธ์ ผู้สื่อข่าว siamnews จังหวัดมุกดาหาร

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ