อุบลฯ เปลี่ยนยุทธวิธี ให้ยุบด่าน เป็นสายตรวจเคลื่อนที่

อุบลฯ เปลี่ยนยุทธวิธี ให้ยุบด่าน เป็นสายตรวจเคลื่อนที่

อุบลอุบลราชานี ผู้ว่าฯ สั่งลดด่านตรวจควบคุม ลงครึ่งต่อครึ่งในคืนเคอร์ฟิววันแรก เปลี่ยนเป็นสายตรวจเคลื่อนที่ ในส่วนของต่างอำเภอให้ฝ่ายปกครอง ร่วม อปท ตั้งจุดสกัดระหว่างอำเภอ ป้องกันการเคลื่อนย้าย

เมื่อวันที่ 3 เมษายน ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานที่ห้องประชุมพรหมราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ประกาศใช้เคอร์ฟิว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะผู้อำนวยการ กอ รมน จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้สั่งการ กำลังเจ้าที่ ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง แบ่งพื้นที่ เป็น 3 ระดับ คือระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และปรับการตั้งด่านตรวจจุดตรวจอยู่กับที่ เป็นสายตรวจเคลื่อนที่

ให้ยกเลิกการคัดกรองที่ด่านตรวจเพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกลับไปทำงานใน รพ หรือในพื้นที่ ส่วนระดับตำบลให้ใช้กำลังของ อบต เทศบาล ตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รพ ส่งเสริมสุขภาพตำบล ชรบ อรบ กำลัง ประชาชน และกศน เพื่อดูแลป้องกันควบคุม ป้องกันการเข้าออกพื้นที่ตำบลจากคนต่างถิ่น ระดับอำเภอใช้กำลัง ตำรวจจากสถานี ตำรวจท้องที่ จัดสายตรวจลาดตระเวนเส้นทางระหว่างตำบลภายในท้องที่อำเภอ กำลังอาสาสมัคร อำเภอตั้งจุดตรวจด่านตรวจที่จำเป็นเส้นทางระหว่างอำเภอ และในระดับจังหวัดให้ยุบ ด่านตรวจจุดตรวจควบคุม เหลือเฉพาะที่สำคัญ เช่น ควบคุม ขนส่งคมนาคม

ภาพจาก นายภานุภพ ยุตกิจ ผู้สื่อข่าวสยามนิวส์ จังหวัดอุบลราชธานี

โดยจัดเจ้าหน้าที่ 3 ฝ่าย ประจำด่าน ตำรวจ ทหาร อส อำเภอ จังหวัด ด่านประจำที่หากต้องการเหลือให้เหลือไว้เพียงเฉพาะ อส เท่านั้น เพื่อเป็นสัญลักษณ์ป้องปราม การเคลื่อนย้ายของประชาชนในเขตชุมชนเมือง ได้จัดสายตรวจ รถยนต์ รถ จยย ตามเส้นทางระหว่างอำเภอภายในจังหวัดทั้ง แบบสายตรวจร่วม ตำรวจ ทหารหรือแยกกัน โดยแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ ใช้กำลังตำรวจ สภ เมือง ภูธรจังหวัด ภูธรภาค กำลังทหารใช้สารวัตรทหาร มทบ เพิ่มเติมด้วย

ทั้งนี้ ได้ลดการตั้งจุดตรวจการควบคุม จากเดิม 20 จุด 15 อำเภอ ปรับลดลงพื้นที่รอบในจากเดิม 7 จุดลดเหลือ 4 จุด พื้นที่รอบนอกจากเดิม 13 จุดลดเหลือ 6 จุด เท่านั้น

เรียบเรียงโดย นายภานุภพ ยุตกิจ ผู้สื่อข่าวสยามนิวส์ จังหวัดอุบลราชธานี

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ