หนองคายไม่งด สรงน้ำหลวงพ่อพระใส

หนองคายไม่งด สรงน้ำหลวงพ่อพระใส

เมื่อเวลา 10 00 น วันที่ 19 มีนาคม 63 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย ว่า ได้มีการติดตามสถานการณ์การแพร่ของCOVID ซึ่งจังหวัดหนองคายยังไม่มีติด COVID ผลการตรวจผู้เข้าข่ายต้องสงสัยก็เป็นลบทั้งหมด ขณะนี้ได้มีการติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ พบว่ามีการดูแลผู้เดินทางเข้ามา ทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ รวมไปถึงผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่ ต้องระวัง อย่างใกล้ชิด โดยได้เน้นนโยบายของ ครม ที่ให้จำกัดการเคลื่อนย้ายของคน รวมไปถึงมติ ครม ที่ให้ลดกิจกรรมต่างๆ จังหวัดหนองคายก็ให้งดทั้งหมด

ส่วนในกรณีที่เป็นบริบทของพื้นที่ ที่ ครม ให้พื้นที่พิจารณาให้ชะลอ ให้เลื่อน หรือให้งดเป็นเวลา 14 วันนั้น เนื่องจากพื้นที่จังหวัดหนองคาย ยังไม่มีการแพร่ ยังไม่มีผู้ติด COVID จึงได้มีความเห็นร่วมกันว่า ในบางกรณีที่หากมีการงดหรือปิดก็จะทำให้ผู้ประกอบการ แรงงาน หรือพ่อค้า แม่ค้า อาจจะได้รับผลกระทบ ก็จะยังให้ดำเนินการภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมอย่างใกล้ชิด แต่ในกรณีที่กิจกรรมนั้นเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของหน่วยงานราชการ ที่ได้พิจารณาว่าควรจะชะลอ หรือเลื่อนไป เช่น ถนนคนเดินริมโขง หรือตลาดแคมของ ที่มีในทุกเย็นวันเสาร์ เทศบาลเมืองหนองคาย ก็ได้มีการประกาศงดแล้ว

สำหรับรูปแบบการจัดงานประเพณีสงกรานต์นั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า กิจกรรมที่วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง วัดที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระใส พระคู่บ้านคู่เมืองหนองคาย ได้มีมติร่วมกันระหว่างคณะกรรมการฯกับวัด ว่ามีการงดในหลายกิจกรรม เช่น การบวงสรวงและรำถวายหลวงพ่อพระใส ขบวนแห่หลวงพ่อพระใสรอบเมือง และงานมหรสพ เป็นต้น

ส่วนกิจกรรมทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าของวันที่ 13 เมษายน นั้น ในที่ประชุมเห็นว่ายังมีเวลาที่จะพิจารณา เนื่องจากเป็นประเพณีและเพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการให้มีความชัดเจน อีกทั้งยังต้องรอดูสถานการณ์ประกอบด้วย คาดว่าเร็วๆ นี้จะสามารถพิจารณาได้ แต่ถ้าไม่สามารถหามาตรการได้ชัดเจน หรือไม่สามารถควบคุมดูแลได้ ก็อาจจะต้องงดกิจกรรมทำบุญตักบาตรไป

ในส่วนพิธีอัญเชิญหลวงพ่อพระใสลงจากพระอุโบสถ ในวันที่ 13 เมษายน นั้น เนื่องจากเป็นประเพณีที่สำคัญ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบว่าให้คงไว้ แต่จะต้องจำกัดจำนวนคนที่จะเข้ามาร่วมพิธีและไม่มีการสรงน้ำ หลังจากอัญเชิญหลวงพ่อพระใสจากพระอุโบสถ มาประดิษฐานที่พลับพลาหลวงพ่อพระใสแล้ว จึงจะให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทยอยเข้ามาสรงน้ำที่องค์หลวงพ่อพระใสตามประเพณี จะไม่ให้มีการสาดน้ำกัน ซึ่งทางวัดจะได้มีการประชุมร่วมกันกับทางจังหวัดอีกครั้ง เพื่อวางมาตรการร่วมกัน ให้พิธีอัญเชิญเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่เบียดเสียดกัน ตามมติของ ครม ซึ่งคาดว่าจะสามารถบริหารจัดการได้

ประกอบกับวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง มีรั้วรอบมิดชิด ทำให้สามารถปิดประตูทางเข้าได้ รวมทั้งจะสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน ภายใต้แนวคิดการจำกัดการเข้า ออกในช่วงพิธีอัญเชิญฯ โดยจะมีการคัดเลือกคนที่มีความจำเป็นในพิธีอัญเชิญฯ มีการตรวจและสแกนอย่างละเอียด ก่อนจะให้ร่วมในพิธีอัญเชิญฯ ส่วนประชาชนและนักท่องเที่ยวก็จะให้กระจายกันอยู่ไม่ให้เบียดเสียดกัน ขณะที่กิจกรรมเกี่ยวเนื่องกัน ทั้งแห่รอบเมือง แห่ขบวนบุปผชาติ กิจกรรมวันไหล ก็งดตามมติ ครม ทั้งหมด

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ